کاربر گرامی

این سامانه جهت ارائه خدمات غیر حضوری به پیمانکاران و نامین کنندگان شرکت سهامی ذوب آهن راه اندازی گردیده است. نام کاربری ، کد پیمانکاری شما و کلمه عبور مربوطه میباشد که در سامانه ثبت و ویرایش اطلاعات تامین کنندگان به شما اختصاص داده شده است.

تذکر مهم: اطلاعات قابل نمایش از تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۶ تا امروز میباشد.